Oplysninger Arkiv


Denne side opdateres ikke længere.

Fredag den 17. juni 2016.

Torsdag den 16. juni 2016 har vores entreprenør udlagt et
slidlag stabilgrus på den Nordlige del af Skovvænget, samt
på de tre indkørsler til foreningen.
Der er ialt udlagt 80 ton stabilgrus.

Tak til de fremmødte der hjalp med at fylde sten og stabilgrus
i vejhullerne søndag formiddag den 12. juni 2016.


Søndag den 5. juni 2016.

Som varslet på generalforsamlingen, vil jeg her opfordre til, at
nogle frivillige melder sig til at hjælpe bestyrelsen med at fylde
vejhullerne op med sten og stabilgrus.
Det bliver søndag den 12. juni 2016 kl. 10:00, hvor vi mødes
ved den midterste indkørsel til foreningen. Medbring en skovl,
så sørger foreningen for drikkelse.
Hilsen Nils Jørgensen
formand@svgrund.dk

I uge 24 kommer vores entreprenør og udlægger et lag
stabilgrus på den nordlige del af Skovvænget.


27. april 2016.

Blev der udlagt 17,5 ton ærtesten i bunken på den Sydlige-indkørsel til foreningen.
Blev der udlagt 29,0 ton stabilgrus i de 10 tomme grusbunker.
Et slidlag af stabilgrus på Skovvænget "Nord" er bestilt.
Vejhulleropfyldes weekenden inden.


12. april 2016

Sejerø Bugt Havmøllepark bliver ikke opført.
Klimaministeren og forligskredsen bag Energiaftalen fra 2012,
har på et møde i dag besluttet at Sejerø Bugt trækkes fra
udbuddet om 350 MW kystnære havvindmøller, fordi det ikke
kan udlukkes at Sortænderne i området vil lide skade.


Læs pressemeddelelsen fra Klimaministeriet 12.04.2016 her.

Se flere oplysninger på TV Øst her.

Se artiklen i Sn.dk/Kalundborg "Dagens Fugl: Sortanden".

Se artiklen i Politiken "Sortanden forhindre møller i Sejerø Bugt".

Se flere oplysninger på hjemmesiden Røsnæs Strandpark.

www.ens.dk/kystnære                  www.energinet.dk

Retur til top


18. marts 2016

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 7. maj 2016.
kl. 10:00. på Brændemosevej 31.
Forårsbrevet og Indkaldelsen til generalforsamlingen med
regnskabet 2015 er udsendt med e-mail den 17.03.2016.
De medlemmer hvor foreningen endnu ikke har fået oplyst
en e-mailadresse får et brev med posten.
Se Forårsbrevet 2016 her.


Husk ! Foreningskontingent og vejbidrag skal betales
inden forfaldsdato den 30. april 2016.

Retur til top


16. marts 2016

Sidste nyt om Sejerø Bugt Havmøllepark.
Energi-, forsynings- og klimaministeren udsætter
fristen for endelige bud én måned og vil orientere
energiforligskredsen om konklusionerne fra eksperterne
i den nye rapport om Sortænderne.


Læs pressemeddelelsen fra Energistyrelsen 10.03.2016 her.


Flere oplysninger på hjemmesiden Røsnæs Strandpark.


Retur til top


31. januar 2016

Kommunalbestyrelsens har vedtaget
sit nye høringssvar til VVM rapporten
om Sejerø Bugt Havmøllepark.

Dagsorden den 27-01-2016. (Kommunalbestyrelsen)

# 11. Høringssvar til fornyet VVM-redegørelse
for Kystnær vindmøller i Sejerø Bugt.


Gense # 11 fra mødet på Kommune TV her.

Bilag 3. Kalundborg Kommunes nye høringssvar.


Flere oplysninger på hjemmesiden Røsnæs Strandpark.


Retur til top


9. januar 2016

Teknik- og Miljøudvalgets udkast til nyt
høringssvar til den nye VVM redegørelse
om Sejerø Bugt Havmøllepark.

Læs pkt. 9 på dagsorden den 12-01-2016. (Teknik- & Miljøudvalget)

Udkastet til nyt høringssvar fra den 04.01.2016.

Kalundborg Kommunes høringssvar fra den 01.10.2015.

Flere oplysninger på hjemmesiden Røsnæs Strandpark.

Retur til top


20. december 2015

Høring om en ny VVM redegørelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark.

Høringsfristen slutter mandag den 8. februar 2016.

Send din indsigelse og bemærkninger til VVM-redegørelsen til:

Naturstyrelsen, VVM
Haraldsgade 53,
2100 København Ø
e-post: nst@nst.dk (e-mail fortrækkes)

Anfør dit navn og adresse samt emnet:
VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark, j.nr. NST-131-00193
(Bemærk at journal nr. ikke er det samme som under forrige høring)

Se brevet Her, som er sendt til dem der tidligere har afgivet høringssvar.

Ydeligere information er tilgængeligt på hjemmesiderne:

www.ens.dk/kystnære                  www.energinet.dk

Retur til top


30. september 2015

Kommunalbestyrelsens har vedtaget
sit høringssvar til VVM rapporten om
Sejerø Bugt Havmøllepark.

Dagsorden den 30-09-2015. (Kommunalbestyrelsen)

# 14. Høringssvar til VVM redegørelseog Kommuneplanlægning
nr. 4 Kystnær havmøllepark Sejerø Bugt.


Se Kalundborg Kommunes høringssvar her.

Gense # 25 fra mødet på Kommune TV her.

Retur til top


14. september 2015

Høring om VVM redegørelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark.

Høringsfristen er den 23. september 2015.

Send din indsigelse og bemærkninger til VVM-redegørelsen til:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
e-post: nst@nst.dk

Anfør dit navn og adresse samt
VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark, j.nr. NST-131-00171

Retur til top


18. juli 2015

Er Du for eller imod Sejerø Bugt Havmøllepark.
På hjemmesiden www.roesnaesstrandpark.dk kan Du
afgive din stemme til Flemming Christensen, om Du er
for eller imod de planlagte havvindmøllerne i Sejerø Bugt.

Klik til underskrift siden her.

Se flere oplysninger på hjemmesiden Røsnæs Strandpark her.


18. juli 2015

Visualisering af Sejerø Bugt Havmøllepark.

60 havvindmøller på hver 3 MW set fra Svenstrup Strand.


20 havvindmøller på hver 10 MW set fra Svenstrup Strand.
Se billederne på side 66 til 69 i rapporten om landskabsanalyse og visualiseringer.
Klik til rapporten her.


15. juli 2015

VVM redegørelsen om Sejerø Bugt er i offentlig høring.
Naturstyrelsen og Energistyrelsen har offentliggjort VVM
redegørelsen for etableringen af Sejerø Bugt Havmøllepark.
Høringsfristen er den 23. september 2015.

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen fremsendes til:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
e-post: nst@nst.dk

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Sejerø
Bugt Havmøllepark, j.nr. NST-131-00171

Se mere hos Naturstyrelsen.

Se mere hos energi styrelsen

Se mere hos energinet.dk

Retur til top


15. juli 2015

Borgermøde om Sejerø Bugt Havmøllepark.
Mødet afholdes:
Onsdag den 2. september 2015 kl. 17:30-20:00 i Kultur-
og Idrætshallerne.
(Kalundborg hallerne. Hal 6, Indgang D fra Torvet)
J Hagemann-Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg
Se invitationen fra energinet.dk her.


9. juni 2015

Kystnære havvindmøller.
Energistyrelsen har godkendt tre firmaer til at deltage i de
kommende udbudsforhandlinger om opsætningen af
kystnære havvindmøller på ialt 350 MW. Der er 6 områder
i de indre danske farvander som konkurerer om
vindmølleparkerne, som hver max. må være på 200 MW.
I hvilke områder der bliver opsat havvindmøller, afgøres
med afslutningen af udbuddet i foråret 2016.
Se pressemeddelelsen her.

Retur til top


29. maj 2015

Det årlig vedligehold.

Efter anbefaling fra vores entreprenør Ebbe Bredahl
Kristensen har bestyrelsen besluttet,at der i år kun
udlægges stabilgrus i de grusbunker hvor der mangler
grus. Vejenes tilstand i år er så god, at de blot kan
vedligeholdes ved at opfylde de få vejhuller der er,
med sten og stabilgrus. Derfor har bestyrelsen
anbefalet at generalforsamlingen ikke vedtager det
udsendte forslaget om, at opkræve 150 kr. i vejbidrag
i 2016. Jeg vil her opfordre til, at nogle frivillige melder
sig til at hjælpe bestyrelsen med at fylde vejhullerne
op som anbefalet af vores entreprenør. Det bliver
søndag den 31. maj 2015 kl. 10:00, hvor vi mødes
ved den midterste indkørsel til foreningen. Medbring
en skovl, så sørger foreningen for drikkelse. Ved den
sydlige udkørsel i foreningen er der stadig en stor
bunke småsten til at fylde i de store vejhuller.
Hilsen Nils Jørgensen
formand@svgrund.dk


27. maj 2015

Saltbæk Strandvænge Vandværk.
afholder general- og ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 13. juni 2015 kl. 10:00 på

Engholmgaard
Saltbækvej 112
4400 Kalungborg


5. maj 2015

Aflysning.
Energistyrelsen har aflyst borgermødet den 12. maj 2015.

Læs Energistyrelsens begrundelse for aflysningen Her.


5 maj 2015

Energinet.dk indbyder til borger om VVM undersøgelsen
for Sejerø Bugt Havmøllepark. Se mere her.
Mødet afholdes
12. maj 2015, kl. 17:30 - 20:00
Kultur - og Idrætshallerne
J. Hagemann-Pedersens Alle 11
4400 Kalundborg

Se flere oplysninger om projektet her.

I kan følge med i udviklingen omkring den påtænkte
Havmøllepark i Jammerlands Bugt her.


29. april 2015

Uge tømning Juni, juli og august af dagrenovationen.
Kommunakbestyrelsen har på et lukket møde den 25.
februar 2015 besluttet, at alle ejendomme i kommunen
skal have deres affaldsbeholder med dagrenovation tømt
en gang om ugen i juni, juli og august fra den 1. juli 2015.
Dette kan læses i referatet fra kommunalbestyrelsens
møde den 29. april 2015.
Se #13 på dagsordenen her.


28. marts 2015

Husk !
Foreningskontingent og vejbidrag skal betales inden
den 30. april 2015.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9. maj 2015.
kl. 10:00. på Brændemosevej 31.
Forårsbrevet og Indkaldelsen til generalforsamlingen med
regnskabet 2014 er udsendt på e-mail den 28.03.2015.
De medlemmer hvor foreningen endnu ikke har fået oplyst
en e-mailadresse får et brev med posten.
Se Forårsbrevet 2015 her.


23. november 2014

Referat 20.11.2014 Landliggerudvalget.
Komunalbestyrelsens vedtagelse den 8.10.2014 af
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015
betyder, at sommerhusejerne kun skal betale 1.684 kr. i gebyr til Affaldsordningen i 2015.
Se de nye gebyrer her.
I 2014 var gebyret på 2.066 kr.
Besparelsen er på 382 kr.
Se #5 i referatet her.

29. oktober 2014

Referat 29.10.2014 Komunalbestyrelsen.
Komunalbestyrelsen vedtog at godkende,
Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) for Kalundborg kommune.
Efter den 1. juli 2015 kommer der ugentlig tømning af
dagrenovationen i sommerhusområderne i sommermånederne
juni - juli - august.
Se #14 i referatet her.

22. oktober 2014

Referat 22.10.2014 Økonomiudvalget.
Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling,
af Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) for Kalundborg kommune.
til endelig vetagelse.
Se #23 i referatet her.

6. august 2014

Fra Teknik og Miljø - Team Plan og Byg.
Orientering om forhold vedrørende Partiel Byplan nr. 4
for sommerhusområderne i Vollerup, Svenstrup og Saltbæk.
Se mere her.

3. juli 2014

Fra Teknik og Miljø.
Orientering om offentlig høring af
Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2014-2024) for Kalundborg kommune.
Se mere her.

26. juni 2014

Ny badebro på Saltbæk Strand.
Badebroen der forsvandt under stormen Bodil har Kalundborg
Kommune nu erstattet med en ny. Se broen her.

Se artiklen på sn.dk side 26.

7. juni 2014

Sejerø Bugt Havmøllepark.
Boreriggen der skal undersøge havbunden tii VVM
undersøgelsen for den planlagte Havmøllepark i Sejerø Bugt .
Se billederne her.

28. maj 2014:

4 guidede ture til Saltbæk Vig 2014.
Det er i år igen muligt at komme ud og opleve Saltbæk Vig på 4 guidede ture.
Tilmelding på hjemmesiden www.kalundborgguide.dk

28. marts 2014

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 3. maj 2014.
Forårsbrevet og Indkaldelsen til generalforsamlingen med
regnskabet 2013 er udsendt med E-mail og med brev til
foreningens medlemmer uden E-mail.
Se Forårsbrevet 2014 her.


27. maj 2014
Referat fra Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 16. Svar på myndighedshøring om
havvindmøller i Jammerland Bugt.

20. maj 2014
Referat fra Økonomiudvalget.
Pkt. 25. Svar på myndighedshøring om
havvindmøller i Jammerland Bugt.

26. februar 2014
Referat fra Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 25. Idoplæg til VVM for Sejerø Bugt
Havmøllepark - høringssvar fra
Kalundborg Kommune.

Se her #25 af kommunalbestyrelsesmødet på Kommune TV.

20. februar 2014
Referat fra Landliggerudvalget.
Pkt. 11. I område 6 (Saltbæk) er der fra grundejerne en
masiv modstand mod Sejerø Bugt Havmølleparks placering.

03. februar 2014
Referat fra Teknik -& Miljøudvalget.
Pkt. 14. Idoplæg til VVM for Sejerø Bugt
Havmøllepark - høringssvar fra
Kalundborg Kommune.


9. februar 2014

Sejerø Bugt Havmøllepark
.

Bemærk at Naturstyrelsen tidsfristen for indsendelse af
høringssvar er 24. februar 2014.

Det er nu man som grundejer kan komme med ideer, forslag
og andre bemærkninger til den kommende VVM undersøgelse
af Sejerø Bugt vindmøllepark.
På Havnsø Hotel og Kursuscenter var kassereren og jeg til et
orienteringsmødet om VVM undersøgelsen af Havmølleparken.
Flere oplysninger her. Dokument 1 og Dokument 2

VVM sagen kan følges på Naturstyrelsens hjemmeside
www.nts.dk under Planlægning / VVM sager.
Brug dette link til sagens dokumenter:
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/

Sagens forløb i medierne:
2014.02.03
Referat fra Teknik- & Miljøudvalget

2012.11.28
Ingeniøren.dk

2012.10.25
Dansk Naturfredningeforenings høringssvar.

2012.08.22
Kommune TV af møde i Kalundborg kommunalbestyrelse pkt. #10
Se mødereferatet pkt. #10 her.

2012.09.06
Børsen
tv2 øst.
Information.
Kristeligt-dagblad
sn.dk

2012.03.22
Se Energiaftalen den danske energipolitik 2012-2020 her.

2011.02.24
Se "Energistrategi 2050" her.


Havørnereden 2014.

Det gamle link til havørnereden.

Se Havørnereden på Lolland Live her.
Flere oplysninger på www.pandion.dof.dk


.
Nye regler for opsætning af postkasser.

Den 1. januar 2012 skal postkassen være opsat efter den nye postlov. Se loven her.

Hver grundejer skal pladsere postkassen ude ved vejen også grunde med en lang indkørsel.

Se vejledningen for pladsering og opsætning af postkassen hos Postdanmark

Hvor pladserer jeg postkassen Start her. Vælg Villa og derefter grundtype.


.

Stien til Svenstrup ved fårefolden er nedlagt:

Efter oplysninger fra Preben Rasmussen om at stien fra Fyrrevænget til Svenstrup Strandvej ville blive indhegnet i fåre folden, har bestyrelsen i Saltbækvænge Grundejerforening i 2009 besluttet, at opsige lejemålet af stiforbindelsen langs fårefolden fra Rågevænget til Fyrrevænget.
Se et stort kort her.
De nedlagte stier er vist på kortene med Rødt.


Klik til Foto af de nedlagte stier Klik til stort kort

Retur til top