Fælles veje

Årligt vejbidrag:

Grundejerne på nedenstående veje skal betale det årligt vedtagne Vejbidrag.

Gåsevænget
Mågevænget
Vibevænget.
Drosselvænget
Svalevænget
Stærevænget
Duevænget
Rågevænget
Vejbidraget pr. parcel er.
 Kort_Vejbidrag