Haveaffaldsordning

NB: I år bliver der ikke afhentet haveaffald i juli måned, vent derfor med at udlægge haveaffaldet til august. 

Haveaffaldet afhentes:

Den første tirsdag i hver måned (April – September) samt (uge 43 i Oktober.)

Der må først lægges kompostérbart haveaffald ud weekenden før afhentningsdagen.

Hvis man er forhindret disse weekender, kan man i stedet lægge haveaffaldet i indkørslen på grunden.

REGLER FOR UDLÆGNING AF HAVEAFFALD:

1. Grundejeren lægger sit materiale ved vejsiden eller i indkørslen og sorterer det som følger:

Grene til flishugning lægges med den tykke ende i samme retning.
Grenene skal være fri for jord, søm, etc. Max. grentykkelse 18 cm.
Hvis grundejeren ønsker det, kan flisen beholdes. Skriv en tydelig besked herom til C L Skov– og Haveservice.

2. Rødder og grene tykkere end ca. 18 cm – lægges for sig selv.

OBS !!! Afhentning af træstubbe (store rødder) vil kun blive gjort, når disse er skåret i passende stykker ( ca. 25 kg), så de kan løftes af en enkelt mand.

3. Alt kompostérbart materiale (græs, nåle, sammenriv etc.) lægges i sække på max. 25 kg.

Der må udlægges max. 10 sække pr. grund ved hver afhentning.

NB! Bygningsaffald, brædder, imprægnerede materialer mv. vil ikke blive fjernet.

NB! NB! Storrydninger og stormfald er ikke omfattet af haveaffaldsordningen.


Væltede træer og afknækkede store grene efter storme vil ikke blive fjernet når foreningen fjerner haveaffald. Se mere her. Det er den enkelte grundejers udgift, at få dem fjernet.


Hvis man laver STORRYDNINGER af hegn og træer, kan bortkørsel FOR EGEN REGNING bestilles hos:

C L Skov– og Haveservice, Saltbækvej 57, 4400 Kalundborg.
Tlf. 40 54 07 46.


Bortkørsel af alt andet affald er for egen regning.

Andet affald afleveres på Genbrugspladsen Asnæsvej 5 i Kalundborg. Tlf: 46 34 75 00.
Klik her til Genbrugspladsen i Kalundborg


Til top af siden