SVG Historie

Saltbækvænge Grundejerforening blev stiftet den 24. maj 1964 og har p.t. 227 medlemmer.
50 års jubilæum i 2014.

Vi varetager medlemmernes interesser over for offentlig myndighed, herunder kloak, nedsivning, veje, renovation m.m.

Er der problemer med ovenstående punkter bliver de blandt andet forelagt i Landliggerudvalget.

Desuden har vi et tæt samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger, samt de fastboende i Saltbæk.